Navigace

Obsah


 

 

Stránka

Mníšek pod Brdy: POZVÁNKA DO FABIÁNKU NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Den otevřených dveří


26. 2. 2014

Mníšek pod Brdy: POSTNÍ KONCERT V KOSTELÍKU SV. MAŘÍ MAGDALÉNY NA SKALCE


25. 2. 2014

Mníšek pod Brdy: NOČNÍ PŘECHOD BRD


 

logo

 

Brdský zálesák zve všechny své příznivce a kamarády k poměření sil při

 

6. ročníku outdoorové výkonnostní akce NPB (Noční přechod Brd)

 

Akce se bude konat 4.- 5.dubna 2014 pod taktovkou Chossého.

Sraz bude ve 19.30 hod. v klubovně Brdského zálesáka v Mníšku.

Startovní a prozatím tajné informace, mapu trasy a jízdenku do autobusu dostanou účastníci za 50 Kč v klubovně.

Po akci je možno rozbít svůj bivak a přespat přímo ve vyhřáté klubovně Brdských Zálesáků, tedy spacák s sebou!

 

* Ti, kdo přežijí Chossého nástrahy na trase a budou mít síly, se mohou zúčastnit  after-party...

*  Nejedná se o akci s oficiální pořadatelskou službou, takže každý jde sám za sebe, a to se všemi následky a riziky.

*  Přihlášky je nutné dodat do 25. 3. 2014 (s ohledem na zajištění dopravy)

*  S přihlášením neváhejte, kapacita závodu je omezená

 

Propozice:

- startovné 50 Kč (na hlavu)

- družstva o maximálním počtu 2-3-4 členů

- věk 15+

- jedno-noční akce

- možnost přespání v suchu a teple (klubovna)

- sebou na trasu si vezměte kyblík (nejméně 10 l) a tenisák (povinná výbava) a dále vše, co uznáte za vhodné

- další informace obdržíte po přihlášení na akci

 

Obecné informace je možno získat  na tel.: 603 570 613 (Chossé),

e-mailu: brdsky.zalesak@centrum.cz

a webových stránkách:  www.brdskyzalesak.cz .


 

 

 

 


24. 2. 2014

6. ročník regionální výtvarné soutěže "POZNEJ SVÉHO HRDINU"


 

Poznej svého hrdinu

 

Podmínky soutěže naleznete zde ZDE

 

 

 


24. 2. 2014

Hvozdnice: TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL 8. 3. 2014


24. 2. 2014

Čisovice: VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA MÍSTO ŘEDITELE/KY ZŠ A MŠ ČISOVICE


O B E C   Č I S O V I C E  -  B O J O V

                                                                               

                                                                                     V Čisovicích dne 20.2.2014

 

Vyhlášení konkurzu

 

Obec Čisovice vyhlašuje dne 20.2.2014 konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí Čisovice:

 

Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ,

se sídlem Čisovice č.p. 193, 252 04 Čisovice, IČ: 70995061

 

Požadavky:

- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- občanská a morální bezúhonnost

- dobrý zdravotní stav

 

Náležitosti ke konkurznímu řízení:

- přihláška

- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

- přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

- životopis

- nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran

- výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3) a osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho vyžádání

 

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 28. března 2014 na adresu:

Obecní úřad Čisovice, Čisovice č.p. 4, 252 04, na obálku napište „Konkurz“.

 

Zuzana   K u t h a n o v á

starostka Obce Čisovice

 


20. 2. 2014

JUBILEJNÍ 25. POBEROUNSKÝ MASOPUST 1. 3. 2014


POBEROUNSKÝ MASOPUST


19. 2. 2014

Líšnice: MASOPUST 1. 3. 2014


Masopust


19. 2. 2014

Kytín: MASOPUST 1. 3. 2014


Masust


18. 2. 2014

Měchenice: MASOPUST 8. 3. 2014


MASOPUST 2014


18. 2. 2014

Stránka