Navigace

Obsah


 

 

Stránka

Mníšek pod Brdy: NOČNÍ PŘECHOD BRD


 

logo

 

Brdský zálesák zve všechny své příznivce a kamarády k poměření sil při

 

6. ročníku outdoorové výkonnostní akce NPB (Noční přechod Brd)

 

Akce se bude konat 4.- 5.dubna 2014 pod taktovkou Chossého.

Sraz bude ve 19.30 hod. v klubovně Brdského zálesáka v Mníšku.

Startovní a prozatím tajné informace, mapu trasy a jízdenku do autobusu dostanou účastníci za 50 Kč v klubovně.

Po akci je možno rozbít svůj bivak a přespat přímo ve vyhřáté klubovně Brdských Zálesáků, tedy spacák s sebou!

 

* Ti, kdo přežijí Chossého nástrahy na trase a budou mít síly, se mohou zúčastnit  after-party...

*  Nejedná se o akci s oficiální pořadatelskou službou, takže každý jde sám za sebe, a to se všemi následky a riziky.

*  Přihlášky je nutné dodat do 25. 3. 2014 (s ohledem na zajištění dopravy)

*  S přihlášením neváhejte, kapacita závodu je omezená

 

Propozice:

- startovné 50 Kč (na hlavu)

- družstva o maximálním počtu 2-3-4 členů

- věk 15+

- jedno-noční akce

- možnost přespání v suchu a teple (klubovna)

- sebou na trasu si vezměte kyblík (nejméně 10 l) a tenisák (povinná výbava) a dále vše, co uznáte za vhodné

- další informace obdržíte po přihlášení na akci

 

Obecné informace je možno získat  na tel.: 603 570 613 (Chossé),

e-mailu: brdsky.zalesak@centrum.cz

a webových stránkách:  www.brdskyzalesak.cz .


 

 

 

 


24. 2. 2014

6. ročník regionální výtvarné soutěže "POZNEJ SVÉHO HRDINU"


 

Poznej svého hrdinu

 

Podmínky soutěže naleznete zde ZDE

 

 

 


24. 2. 2014

Hvozdnice: TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL 8. 3. 2014


24. 2. 2014

Čisovice: VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA MÍSTO ŘEDITELE/KY ZŠ A MŠ ČISOVICE


O B E C   Č I S O V I C E  -  B O J O V

                                                                               

                                                                                     V Čisovicích dne 20.2.2014

 

Vyhlášení konkurzu

 

Obec Čisovice vyhlašuje dne 20.2.2014 konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí Čisovice:

 

Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ,

se sídlem Čisovice č.p. 193, 252 04 Čisovice, IČ: 70995061

 

Požadavky:

- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- občanská a morální bezúhonnost

- dobrý zdravotní stav

 

Náležitosti ke konkurznímu řízení:

- přihláška

- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

- přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

- životopis

- nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran

- výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3) a osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho vyžádání

 

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 28. března 2014 na adresu:

Obecní úřad Čisovice, Čisovice č.p. 4, 252 04, na obálku napište „Konkurz“.

 

Zuzana   K u t h a n o v á

starostka Obce Čisovice

 


20. 2. 2014

JUBILEJNÍ 25. POBEROUNSKÝ MASOPUST 1. 3. 2014


POBEROUNSKÝ MASOPUST


19. 2. 2014

Líšnice: MASOPUST 1. 3. 2014


Masopust


19. 2. 2014

Kytín: MASOPUST 1. 3. 2014


Masust


18. 2. 2014

Měchenice: MASOPUST 8. 3. 2014


MASOPUST 2014


18. 2. 2014

Líšnické Hry bez hranic i na facebooku


Líšnické Hry bez hranic i na facebooku

První ročník her se konal v obci Kytín. Bylo to úchvatné. Klobouk dolů před kytínskými, jak vše zorganizovali! Soutěžilo devět týmů. Na fotkách můžete vidět jamajčany z Líšnice. Poprvé a hned třetí místo! Pro pořádek dodáváme, že druhý byl tým z Klínce a na prvním byli Mníšečtí lvi.

Druhý ročník her se uskuteční v Líšnici, v sobotu 14.6.2014. 

Informace získáte také na oficiálním facebookovém profilu: Líšnické Hry bez hranic

Kontakt pro soutěžní týmy, sponzory, pořadatele, dobrovolníky je:

hry@obeclisnice.eu

Těšíme se na setkání celého Mikroregionu Mníšecko

4

3

2

1


15. 2. 2014

ZŠ a MŠ Čisovice přijímá prvňáčky!


ZŠ a MŠ Čisovice přijímá prvňáčky!

Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ 
Čisovice 193, 252 04   Čisovice / telefon: 318 592 825, 854
www.zsmscisovice.cz 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČISOVICE

PŘIJÍMÁ DĚTI DO 1. ROČNÍKU


Nechcete dávat malého prvňáčka do velké školy?
Naše škola nabízí menší počet dětí ve třídě.


    přijďte se s dětmi podívat na naši školu malotřídního typu uprostřed přírody
    náš školní vdělávací program je díky okolnímu prostředí zaměřen na přírodu
    ve výuce využíváme interaktivní tabule 
    děti mají pro výuku k dispozici počítačovou učebnu
    chodíme každý den při dopolední přestávce ven na zahradu
    družina poskytuje dostatek prostoru pro pobyt venku, tvořivé, společenské hry a další aktivity uvnitř budovy
    naše škola má velkou zahradu s dřevěnými herními prvky a sportovní hřiště využívané při výuce i odpoledním programu školní družiny 
    školní budova má nově zrekonstruované sociální zařízení
    naše škola má v adopci Outloně jávského ze ZOO Praha
    podporujeme sportovní kurzy plavání, bruslení, lyžování
    obědy dětí zajišťuje naše stravovací zařízení


Přijďte se k nám podívat!!!


12. 2. 2014

Stránka