Navigace

Obsah


 

 

Stránka

Dobytí zámku Mníšek švédskými vojsky už 5.7.2012


5.7.2012


15. 6. 2012

16.6.2012 - Slavnostní odhalení a požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého, Mníšek pod Brdy


Město Mníšek pod Brdy
srdečně zve na
 
slavnostní odhalení sochy
sv. Jana Nepomuckého
 
a její požehnání
 
 
sobota 16.6.2012, 10:00 hodin
náměstí F.X. Svobody
(horní část, před lesní správou)
 
Odhalení sochy se zúčastní
autoři kopie sochy,

                                         sochař Petr Váňa a Tomáš Váňa


13. 6. 2012

Sobota 16.6.2012 - Brdský farmářský trh, Mníšek


BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH

 Mníšek pod Brdy

  
sobota 16. června 2012,
Náměstí F. X. Svobody
 
Soutěž o nejlepší bábovku
  
Biovýrobky, zboží od prvoprodejců, farmářů,
zemědělců i domácích pěstitelů:
zelenina, ovoce, masné výrobky, výrobky z ovčího či kozího mléka, ryby, sazenice, rostliny, květiny a další.
Řemeslné výrobky z regionu a okolí.
   
   
Místní i okolní zájemci o prodej,
se mohou hlásit na adrese:
mks@mnisek.cz nebo na telefonu 318 592 280.

13. 6. 2012

Kácení máje v Kytíně, 26.5.2012


Kácení májky v Kytíně


21. 5. 2012

BRDSKÝ KOS už sobotu 26. května v zámecké zahradě


BRDSKÝ KOS letos v sobotu 26. května v zámecké zahradě

 
1Pěvecká soutěž pro děti a mládež BRDSKÝ KOS má již v Mníšku pod Brdy tradici - letos se v zahradě Státního zámku Mníšek pod Brdy uskuteční její dvanáctý ročník. V minulosti se soutěžní klání uskutečnilo na několika různých místech, ale zdá se, že konání této akce v exteriéru a v tak krásném prostředí, jakým zámecká zahrada bezesporu je, přispěly v posledních letech ke zvýšení zájmu o soutěž ze strany mladých zpěváků i veřejnosti. Odměnou pro úspěšné soutěžící je nejen ocenění poroty, ale také možnost vystoupení před publikem na náměstí F. X. Svobody v rámci kulturního programu červencové Skalecké pouti.
 
Soutěž se bude v zahradě mníšeckého zámku zahájena v sobotu 26. května ve 14 hodin. Bude ji uvádět moderátorka Dámského klubu F1 Vlaďka Pirichová, v porotě zasednou zpěvačka a herečka Zora Jandová (předsedkyně), jazzový hudebník Jakub Noll, zpěvačka Eva Jarolímková a moderátorka Dámského klubu Frekvence 1 Aneta Christovová.
 
 
Věříme, že se na mníšeckém  pódiu setkáme opět s řadou nových tváří a všem, kdo se přihlásí, předem přejeme hodně zdaru.
 
Pro vítěze je připravena kromě originálních sošek "Brdského kosa" i řada zajímavých a hodnotných cen.
 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je v pondělí 21. května 2012.


21. 5. 2012

MŠ v Klínci přijme učitelku


MŠ v Klínci přijme učitelku

 
Mateřská škola v Klínci – Mníšek pod Brdy, okres Praha západ přijme učitelku.
Předpokládaný termín nástupu 20. 8. 2012
Otevírací doba MŠ: 07.00 – 16.00 hod.
Výše mzdy: dle platového tarifu
Doprava: Regionální autobusová doprava – linky 317,318,449. zastávka Škola Klínec nebo Klínec u hřiště.
MŠ v Klínci je jednotřídní zařízení, nabízí příjemné pracovní prostředí, práci v malém kolektivu. Podrobnější informace na telefonu 737 30 33 20 nebo na emailu martina.kumstatova@centrum.cz

Pracovní smlouva na dobu určitou, změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou (v případě dobrých pracovních výsledků) možná.


18. 5. 2012

Dětský den v Nové Vsi pod Pleší, 27.5.2012


1


16. 5. 2012

Spalovna odpadků na Mníšku? NE!


Spalovna odpadků na Mníšku? NE!

 
Ke konci roku 2011, konkrétně 23.12.2011 (záměrně před vánocemi), obdrželo Město Mníšek pod Brdy od Krajského úřadu Středočeského kraje žádost o sdělení stanoviska města k záměru nazvaném „Rekonstrukce uhelné kotelny na energetické centrum“, předloženou společností UVR Mníšek pod Brdy a.s. a vyzval město ke zveřejnění oznámení na úřední desce města. Okamžitě jsme začali jednat a ke spolupráci přizvali konzultanty, odborníky v oboru. Jedním z těchto odborníků byl Ing. Josef Pícha, se kterým město dlouhodobě spolupracuje.

Proč řeklo město spalovně jasné NE

už v prosinci loňského roku?

 
Město Mníšek pod Brdy po prostudování podkladů se zavádějícím názvem záměru společnosti UVR Mníšek a.s. nechalo zpracovat poměrně obsáhlé stanovisko, které projednala Rada města, a které bylo začátkem ledna odesláno Krajskému úřadu. Stanovisko města je velmi vyhraněné, negativní a nesouhlasné. Nechceme, aby nám sem stovky náklaďáků přivážely tuny odpadků, které by se pálily kdejakou technologií. Nechceme si nechat ničit životní prostředí!
 
Spolu s městem ještě nesouhlasila inspekce životního prostředí a odbor životního prostředí krajského úřadu. Ostatní úřady však souhlasily.
 
Nesouhlas města a dalších, ale musel vzít krajský úřad v potaz a rozhodl, že předložený záměr, s ohledem na povahu a rozměr záměru, obsahu obdržených vyjádření k oznámení, charakteru možných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí, bude nadále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v celém rozsahu (tedy zjišťovací řízení v úplném rozsahu – velká EIA).
 
UVR Mníšek pod Brdy a.s. je proto povinen, hlavně díky zásluze města a  pracovníků městského úřadu, zpracovat kompletní (velkou) EIA dokumentaci pro posouzení
celého záměru a tu předložit k posouzení.
 

Co se děje teď a co se bude dít dál?

 
UVR Mníšek pod Brdy a.s. má podle zákona právo, i když si všichni můžeme myslet, že je to od začátku špatné, nesmyslné a nepřijatelné, záměr předložit. Jedinou možností je ale připravit a předložit všem kompletní a detailní projekt záměru, který budeme moci posoudit a argumentovat. K dnešnímu dni ale UVR Mníšek pod Brdy a.s. nic nepředložil.
 
Není tedy zatím co posuzovat. Ale jsme připraveni! Až bude předložena dokumentace EIA, najdete ji na  webových stránkách města, včetně všech zpracovaných dokumentů, které město, rada města nebo Mikroregion Mníšecko k tomuto tématu připraví.
 
Posuzování mohlo být pouze jednoduší, bez veřejnosti - nebo složitější s veřejností. V našem případě, i pro naše námitky, bude záměr posuzován ve složitějším a otevřeném procesu. Město a veřejnost by měly postupovat společně, koordinovat své postoje a navzájem svá stanoviska podporovat. Budeme iniciovat jednání jak s veřejností, odbornou veřejností, tak i s kolegy z jiných obcí v mikroregionu.
 
Diskuze na téma spalovny odpadů byla na webu města spuštěna ve středu 9.5.2012, ve stejnou dobu byla spuštěna veřejná petice proti výstavbě spalovny odpadů.

Text petice ke stažení zde.

 
První neformální veřejné setkání plánujeme na čtvrtek 17. května od 19.00 v sále MKS.
 
Podrobnější komentář k tématu od Ing. Josefa Píchy najdete na internetových stránkách města.
 
Za Radu města Mníšek pod Brdy, Ing. Petr Digrin, Ph.D.
Za Mikroregion Mníšecko, Zuzana Kuthanová, předsedkyně
 
Více informací na www.mnisek.cz nebo na e-mailu spalovna@misek.cz

10. 5. 2012

Výběrové řízení - vedoucí SÚ Mníšek pod Brdy


č.j. TAJ 4340/12 č. sp. 649/2012
 
 
Výběrové řízení
 
Podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále jen „zákon o úřednících“) vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo:
 
vedoucí odboru stavební úřad
 Název územního samosprávného celku: Město Mníšek pod Brdy
Sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Profese: vedoucí odboru stavebního úřadu
Jedná se o funkci vedoucího úředníka zařazeného do Městského úřadu Mníšek pod Brdy.
 
Druh práce - hlavní pracovní činnosti:
 • koordinace výkonu stavebního úřadu,
 • výkon stavebního úřadu.
Místo výkonu práce: Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Platové zařazení: 9. - 10. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe (odměňování se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády číslo 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízením vlády číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).
Doba pro trvání pracovního poměru: doba neurčitá se zkušební lhůtou 3 měsíce
Nástup do zaměstnání: ihned, případně po dohodě
Předpoklady pro vznik pracovního poměru stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů – úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná, tj. nebyla pravomocně odsouzena: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
 • není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR (tzv. "lustračním" osvědčením), skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.
 
Jiné požadavky zaměstnavatele:
 • vysokoškolské vzdělání stavebního směru či vysokoškolské vzdělání v příbuzném oboru, vyšší odborné či střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou
 • nejméně 3 roky praxe při výkonu správních činností
 • znalost práce na PC
 • dobré organizační a komunikační schopnosti
 • řidičské oprávnění skupiny B 
 • absolvování vstupního vzdělávání úředníka ÚSC výhodou
 • ověření zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost v územním plánování nebo pro správní činnost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou
§         znalost zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 128/2000 Sb., o obcích výhodou
 • znalost software VERA výhodou
Přihláška
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
  jméno, příjmení a titul uchazeče,
  datum a místo narození uchazeče,
  státní příslušnost uchazeče,
  místo trvalého pobytu uchazeče,
  číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  datum a podpis uchazeče
  prohlášení zájemce v následujícím znění:

 
Tímto dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro provedení výběru zájemce ve výběrovém řízení na pracovní pozici „vedoucí odboru stavebního úřadu a ÚP“ 
                                                                                                                                   Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis
 
Zájemce je povinen k přihlášce připojit tyto doklady:
 • profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činnosti, podepsaný zájemcem
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie dokladu o zkoušce odborné způsobilosti či jiných dokladů týkajících se vzdělání
 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. - možno využít předtištěný formulář, který je ke stažení na webových stránkách města (www.mnisek.cz)
 
Důležité upozornění: 
Pro jmenování vedoucího úředníka je podmínkou, že jmenovaná osoba musí kromě předpokladů stanovených zákonem č. 312/2002 Sb., splnit též předpoklady stanovené zvláštním zákonem, tj. zákonem č. 451/1991 Sb. (§ 1 až § 3). Podle § 20 tohoto zákona se tato povinnost nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971, u kterých se nevyžaduje osvědčení ani čestné prohlášení podle § 4 tohoto zákona. Tzv. lustrační osvědčení dle z. č. 451/1991 Sb., je povinen doložit vybraný uchazeč nejpozději před jmenováním do funkce.
 
Místo a způsob podání přihlášky:

Písemnou přihlášku s požadovanými přílohami zašlete nebo osobně doručte na adresu: 

 

Městský úřad Mníšek pod Brdy

k rukám tajemnice

Dobříšská 56

252 10 Mníšek pod Brdy

 

v zalepené obálce označené textem

„Výběrové řízení – vedoucí odboru sÚ– neotvírat!!“.

Na obálce dále zájemce uvede své adresní údaje.

 

Lhůta pro podání přihlášky: 11.5.2012

 Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
 
Zájemce nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 
Mníšek pod Brdy 24.4.       2012
                                                                                                                                        Věra Landová
tajemnice městského úřadu

25. 4. 2012

Vyhlášení konkurzu - Základní škola a Mateřská škola Čisovice


V Čisovicích dne 19.4.2012

 

Vyhlášení konkurzu

 

            Obec Čisovice vyhlašuje dne 19.4.2012 konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí Čisovice:

 

Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ,

se sídlem Čisovice č.p. 193, 252 04 Čisovice, IČ: 70995061

 

Požadavky:

- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- občanská a morální bezúhonnost

- dobrý zdravotní stav

 

Náležitosti ke konkurznímu řízení:

- přihláška

- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

- přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

- životopis

- nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran

- výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3) a osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb.,

  nebo doklad o jeho vyžádání

 

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 25. května 2012 na adresu:

Obecní úřad Čisovice, Čisovice č.p. 4, 252 04, na obálku napište „Konkurz“.

 

 

 

Zuzana   K u t h a n o v á

starostka Obce Čisovice

 

 

 

vyvěšeno:                                                                                                       sejmuto:


25. 4. 2012

Stránka