„Odpolední program bude věnován dětem i dospělým. Vystoupí Ztracená kapela, s novou pohádkou se představí Divadlo Fígl a bohatý program připravují na zámku. Prohlídky s pohádkovou postavou nebo povídání s kardinálem si nenechte ujít,“ zve na program zástupkyně kastelánky Lenka Pružinská.  

Směřování na poutní místa patřilo neodmyslitelně k životnímu rytmu našich předků. Základy však nacházíme mnohem dříve, ve Starém zákoně, kde se můžeme dočíst o poutích během svátků do Jeruzaléma. V prvních staletích našeho letopočtu se významnými poutními místy stávají i místa posledního odpočinku Ježíšových učedníků a významných světců. Později poutní místa vznikají nejen nad hroby svatých, ale i tam, kde se lidé scházejí k modlitbám nebo u pousteven.

2„Ačkoliv by se nám pouť dnes mohla jevit jako určitý přežitek, i dnešního člověka má čím oslovit. Poutník nemusí jít hned v modlitebním procesí, může kráčet se svými nejbližšími nebo dokonce sám. Pokud se ostýchá zúčastnit bohoslužby, může obdivovat krásu a genia loci požehnaného místa, otevřít své srdce klidu a radosti, načerpat novou energii do dalších všedních dní. Na pouti nalezne prostor nejen k odpočinku, ale i k zamyšlení. Ne nadarmo se dříve dělaly poutě za konkrétní úmysl,“ uvedl organizátor Miloš Navrátil.  

Tak jako každoročně se jistě najdou poutníci, kteří se vypraví na pouť z domova pěšky, třeba i desítky kilometrů. Ti, pro které je putování již náročné, mohou využít autobusu, který je z města doveze až na Skalku.

„Poutě se tak mohou zúčastnit děti od těch kočárkových až po ty odrůstající dětskému věku, mladí i starší rodiče, prarodiče, zkrátka jedno velké společenství rodin,“ dodal Miloš Navrátil.  

Při příležitosti pouti Město Mníšek pod Brdy a zámek vyhlašují soutěž. Namalujte jakoukoliv technikou společně jako rodina obrázek s libovolným motivem,  na tvrdší papír velikosti A3 a pošlete jej na adresu státního zámku, nebo ho doneste přímo na zámek 19. května. Každá rodina bude odměněna sladkostí a autoři deseti vybraných obrázků budou odměněni hodnotnými cenami. Pokusme se vytvořit nejdelší „řetěz“ vystavených obrázků rodin!  

Putujte s námi a užijte si s rodinou ty pravé zážitky, co vám nedají nikdy zapomenout.

Autorka: Ing. Jana Digrinová