Navigace

Obsah


 

 

Stránka

Vánoční Knoflíkový trh v Mníšku, 17.12.2011


Vánoční Knoflíkový trh

 


12. 12. 2011

Vánoční zdobení stromku a jarmark v Líšnici, 18.12.2011


Plakát


1. 12. 2011

Nová knihovna v Líšnici se v pátek na Martina otevírá veřejnosti


Obec Líšnice
s radostí oznamuje, že bude otevřena
 

 Obecní knihovna Líšnice

 
přijďte v pátek 11.11.2011 na sv. Martina
v době od 17.00 do 19:00 hodin
 
  Těšit se můžete nejen na knihy,
ale také na malou číši svatomartinského vína.
 
Hlavní průvodkyní bude paní Helena žbánková, knihovnice.
 
 
Sdečně zveme všechny malé i velké čtenáře a čtenářky
na slavnostní otevření.
 
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Jan Amos Komenský

10. 11. 2011

Světlo Adventní, 27.11.2011, 17:00 hodin, Mníšek pod Brdy


Město Mníšek pod Brdy
a Římskokatolická farnost Sv. Václava Mníšek pod Brdy
si vás dovolují srdečně pozvat na
 
Světlo Adventní
 
 
v neděli 27. listopadu 2011 
od 17:00 hodin
na náměstí F. X. Svobody
 

       rozsvěcení svíček a svící

      sváteční adventní slovo
   rozsvěcení vánočních světel
  Soubor GAUDIUM, ZUŠ
  bohoslužba v kostele Sv.Václava
 
Těšíme se na první předvánoční setkání.
 
www.mnisek.cz                                                                              mks@mnisek.cz

9. 11. 2011

Fotbalová přípravka TJ Klínec - nábor kluků a děvčat


Fotbalová přípravka TJ Klínec

Pojďte mezi nás!

Zveme všechny děti, které baví sportovat a které mají rády fotbal, kolektivní hry, aby přišly mezi nás. Zveme rodiče, aby se přišli podívat na trénink. Najdete nás většinou v úterý a čtvrtek od 16:00 hodin na hřišti TJ Klínec. Doporučejeme Vám však, abyste nás předem kontaktovali na adrese milos.navratil@atlas.cz nebo na telefonu 739 429 712 nebo 775 922 135.
 

Internetové stránky Fotbalové přípravky Klínec ZDE


7. 10. 2011

Líšnice zve 17.9.2011 na sousedský festival


Sousedský festival v Líšnici

 
1V sobotu 17. 9. 2011 od 14.00 hodin se v obci Líšnice u Prahy uskuteční Líšnický festival, 2. ročník sousedského hudebního setkání s doprovodným program pro děti i dospělé. Na pódiu u místní hasičárny vystoupí řada místních hudebních uskupení i zavedených kapel jako například skupina FAK, mladé formace Blue Mysteries a Snow Job, ale také v obci legendární dechovka Podlesanka. Jako host se představí Martin Hrubý – frontman skupiny Bůhví. Celé odpoledne bude probíhat malá škola Pétanque pod vedením mistrů z líšnického klubu Lesklých koulí a malý jarmark s nabídkou rukodělných předmětů a všelikých dobrot. Pro posedné děti je připraveno dětské divadlo, ty neposedné si mohou zaskákat na trampolíně, na ponících nebo na pódiu při nesoutěžní přehlídce dětských zpěváčků.
 
2Vpravdě sousedská akce, která se koná letos již podruhé, nechce nijak konkurovat obřím hudebním festivalům, její smysl je totiž mnohem vyšší. Snahou organizátorů - líšnických nadšenců, hasičů a kulturních aktivistů - je poskytnout obyvatelům této malebné vesnice a okolních osad stabilní sociálně kulturní platformu, na které se mohou sejít, poznat, popovídat si a pobavit se. A protože se to loni povedlo, platformu nainstalujeme i letos a opět zdarma (a to včetně párku v rohlíku). Díky sponzorským darům z rukou místních podnikatelů a mecenášů bude program bohatý a je na co se těšit.
 

14:00 – 15:00    Slavnostní zahájení
                                   Pro vaše potěšení hraje PODLESANKA
 
15:00 – 15:30    Nesoutěžní přehlídka malých zpěváků
Šance pro všechny děti zazpívat si do mikrofonu a za odvahu získat malou odměnu
 
15:30 – 16:15    MARTIN HRUBÝ – čestný host
Frontman známé skupiny Bůhví s kytarou
 
16:15 – 17:00    Divadelní představení pro děti
 
17:00 – 20:00    Vystoupení místních hudebníků
Přijďte si poslechnout, co umí vaši sousedé!
 
MARCUS AND FRIENDS
Zpátky do šedesátých let se zpívajícím veterinářem a sousedy
 
F A K
Dva podmanivé soprány za doprovodu hrdých otců a přátel
 
                                   BLUE MYSTERIES
                                   SNOW JOB
Dvě mladé rockové kapely hrající nejen pro mladé
 
20:00                OHŇOSTROJ NA ZÁVĚR
 
 
Po celou dobu také …
 
 
MALÁ ŠKOLA PETANQUE
Naučte se hrát pétanque pod vedením líšnických pétanquových mistrů
 
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI
Výtvarná dílna pro děti, sportovní soutěže, jízda na poníkovi, trampolína
 
TRHY
Přijďte si vybrat něco hezkého či užitečného, nebo přijďte prodat cokoli! Ruční výrobky, sladkosti či koláče, zemědělské přebytky z vaší zahrádky i pro vás nepotřebné věci.
Rezervujete si místo ještě dnes, volejte 777 668 101.
 
PÁREČKY ZDARMA!
Pivo, limo, káva, čaj a sladkosti z nabídky naší hasičárny ke koupi.


8. 9. 2011

Na zámku v Mníšku bude v neděli pohádka Hadí mlýn a prohlídky zdarma


Zámek Mníšek pod Brdy a Pekařství – cukrářství Jarolímek zve všechny v neděli 11. 9. na pohádku Hadí mlýn. Tento víkend 10. -11. 9. si navíc můžete v rámci Dnů evropského dědictví prohlédnout II. zámecký okruh zdarma, příští víkend je zdarma I. okruh.
 


8. 9. 2011

Připravuje se nový územní plán města Mníšek pod Brdy


Dne 23.6.2011 rozhodlo Zastupitelstvo města o pořízení nového územního plánu města Mníšek pod Brdy. Oznamujeme tímto všem občanům města a vlastníkům pozemků a staveb na území města,

že je možno uplatňovat do 31.10.2011 návrhy na pořízení územního plánu Mníšku pod Brdy podle § 46 odst. 1 stavebního zákona.

Do tohoto termínu je tedy možno předkládat i žádosti na změnu využití pozemků v katastrálním území Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Rymaně.

Příslušné žádosti je možno podat na podatelně Městského úřadu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 252 10.

Žádost by měla obsahovat:

1. identifikaci žadatele, zpravidla vlastníka (jméno, příjmení, bydliště, kontakty. V případě zastupování plnou moc)

2. identifikaci vlastníka nebo vlastníků pozemků (jméno, příjmení, bydliště, kontakty)

3. určení pozemků, nebo jejich částí, kterých se změna využití má dotýkat (seznam pozemků - čísel parcelních v příslušném katastrálním území, výpis z katastru nemovitostí např. z www.cuzk.cz, mapový list)

4. určení navrhované změny využití (například změna využití z "plochy zemědělského půdního fondu" na "plochy individuální rekreace" nebo změna využití z "plochy individuální rekreace" na "plochy trvalého bydlení" nebo jiné změny)

Další informace na www.mnisek.cz.


7. 9. 2011

Sdělení Městského úřadu Mníšek pod Brdy o vydávání rybářských lístků, platné od 1.7.2011


Rybářské lístky bude od 1.7.2011 vydávat občanům České republiky pověřený obecní úřad, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti (pozn. změna provedena zákonem č. 104/2011 Sb.): Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, který je příslušný obecní úřadem pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu v obcích:
Bojanovice, Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Řitka, Trnová, Zahořany.

Na základě předložené žádosti , evidované spisovou službou MÚ, pod č.j., budou vydávány rybářské lístky a to odborem vnitřních věcí, v kanceláři tajemnice městského úřadu, 1.patro, v době pondělí a středa 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:30 hodin nebo v úterý 8:00 – 11:00 hod. Rybářské lístky nelze vydávat na počkání.


Žadatel o rybářský lístek k žádosti předkládá:

•Občanský průkaz, dřívější rybářský lístek, u prvního rybářského lístku doloží osvědčení o získané kvalifikaci – zkoušce (vydá Český rybářský svaz, místní organizace), u osob mladších 15 let je zapotřebí souhlasu zákonného zástupce (nutná účast jednoho z rodičů při vyřizování žádosti) a členský průkaz a dále doklad o úhradě správního poplatku.

Správní poplatky, stanovené podle délky platnosti rybářského lístku, se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 14 a to:
 

  • na 1 rok 100,- Kč; pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 50,-Kč;
  • na 3 roky 200,-Kč; pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 100,-Kč;
  • na 10 let 500,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 250,-Kč.

 

Úhrada poplatku před vydáním rybářského lístku probíhá v hotovosti na pokladně městského úřadu (I.patro) při podání žádosti.
 

Více informací, vč, dokumentů ke stažení na www.mnisek.cz


7. 9. 2011

Brdský farmářský trh v Mníšku pod Brdy


Brdský farmářský trh v Mníšku pod Brdy, již druhý v pořadí, se uskuteční v sobotu 10.9.2011, na nově upravené a rekonstruované ploše na náměstí F.X. Svobody. Začátek je od 9:00, konec se předpokládá do 13:00 hodin.

Na nšem farmářském trhu si můžete zakoupit čerstvou zeleninu a ovoce, kytky a zazenice, sýry a další potraviny, stejně jako ruční řemeslné výrobky.

Těšíme se na setkání s vámi.


31. 8. 2011

Stránka