Navigace

Obsah


 

 

Stránka

Noc kostelů v Líšnici


Noc kostelů v Líšnici - plakát


2. 6. 2017

Město Mníšek nabízí volné pracovní místo - referent OKS, kultura


Podrobné informace získáte na stránkách Města Mníšek pod Brdy, sekce  Volná pracovní místa.

 

Link: http://www.mnisek.cz/obcan/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/?ftshow=3663#msg3663


23. 5. 2017

Líšnice - Jarní burza výpěstků zeleniny a květin


Jarní burza výpěstků zeleniny a květin

O co jde? V sobotu 20.5.2017 od 14:00 hodin proběhne na návsi pod rybníkem burza všech možných výpěstků a přebytků ze zahrady. Uvítáme všechny, kteří budou chtít prodat, nakoupit nebo i jen vyměnit sazenice zeleniny, květin a dalších.

Vypadá to na další novou zajímavou líšnickou akci. Nenechte si ji ujít.

 

Líšnice jede


18. 5. 2017

Hry bez hranic Voznice 2017 - pozvánka


Hry bez hranic Voznice 2017


18. 5. 2017

Kytínský květník - 13.5.2017, 13:00 hodin, Obec Kytín


Kytínský květník 2017


8. 5. 2017

Ze soboty na neděli pod D4 v Mníšku nepodjedete


Ze soboty na neděli pod D4 v Mníšku nepodjedete

Pozor na zcela zásadní dopravní omezení v Mníšku pod Brdy.

V době od soboty 29. 4. 2017 od 10:00 hodin do neděle 30. 4. 2017 do 15:00 hodin, bude zcela uzavřen podjezd pod dálnicí D4 v Mníšku pod Brdy. Informace o objížďkách, zastávkách a jízdních řádech najdete na stránkách www.mnisek.cz.

Informace o busech najdete také na stránkách ROPID: https://goo.gl/yqwMvG

Stop, podjezd D4


28. 4. 2017

Hry bez hranic Voznice 2017


Hry bez hranic


26. 4. 2017

SOS 2017 EXTREME PROŠKOLÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ LAIKY I PROFESIONÁLY


SOSSOS 2017 EXTREME PROŠKOLÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ LAIKY I PROFESIONÁLY 


Podeváté se letos, od 12. do 14. května, uskuteční dvoudenní cvičení záchranářských družstev SOS 2017 Extreme. 

Jeho hlavním smyslem je vzdělávat záchranáře, a to profesionály i laiky napříč různými profesemi. Na trati složené z přibližně desítky stanovišť soutěží studenti medicíny vedle hasičů, policistů nebo zdravotníků z rychlé záchranné služby. Na závěr náročného dvoudenního maratonu jsou vyhlášeny nejúspěšnější týmy, ale zvítězit není nejdůležitější – jde především o to, něco se naučit a vzájemně se obohatit různými přístupy či zkušenostmi.

Cvičení pořádá nezisková organizace Asociace dobrovolných záchranářů ČR a záštitu nad ním letos poprvé převzalo osobou ředitele Mgr. Jana Loušky Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra. Záštitu poskytl také MUDr. Milan Brázdil, který patří v oblasti přednemocniční neodkladné péče k uznávaným kapacitám. Odborným garantem projektu je opět Centrum letecké záchranné služby Armády ČR. Hlavním rozhodčím je jedna z dalších kapacit v oblasti urgentní péče, MUDr. Roman Skřipský.

Zapojí se opět i hasiči z obcí Mikroregionu Mníšecko: Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, Kytín a další.


SOS 2017 Extreme se opět bude konat ve středních Čechách, mezi Mníškem pod Brdy, Kytínem a Dobřichovicemi. Rozhodujícím bodem programu je soutěž, při níž čtyřčlenná družstva absolvují přibližně desítku stanovišť. Na každém z nich musí splnit úkoly spočívající v poskytnutí první pomoci – vloni tak například týmy řešily zlomeninu kyčle, popáleniny, amputaci nohy motorovou pilou, spontánní porod dvojčat s resuscitací jednoho z nich, zásah u psychicky nemocného muže aj. To vše v náročném terénu, ve městské zástavbě i v přírodních podmínkách, kdy celou cca 15kilometrovou trasu musejí absolvovat se vším potřebným vybavením. 

Stanoviště pokrývají všechny obory intenzivní medicíny a díky profesionálnímu maskování nejrůznějších projevů zranění zažívají soutěžící situace zcela srovnatelné s realitou. Na každém stanovišti na ně čekají porotci, kteří jsou sami zkušenými záchranáři, lékaři sanitek, krizovými manažery záchranek apod. Sledují nejen to, zda účastníci pomáhají všem zraněným a co nejlépe řeší dané zranění. Hodnocena je i týmová spolupráce, rychlost a rozvaha při rozhodování a komunikace s pacientem.


A bodován je také čas, v jakém všechny úkoly družstvo splní a jak rychle dorazí do cíle. Svou roli tak hraje i stresový faktor. 

Někteří účastníci jej na cvičení zažijí poprvé, a to už v předvečer soutěže družstev – při nočním zásahu u simulovaného hromadného neštěstí.  Musí se tu vypořádat s vlivem chaosu a paniky, tzv. VIP faktorem, nutností prioritizace zraněných.
A po splnění této disciplíny, která zabere velkou část noci, nastupují družstva na trasu soutěže. 

Považuji za důležité podporovat akci, která je významná svým důrazem na vzdělání, nikoliv jen na soutěžení jako takové. Každý, kdo se SOS 2017 Extreme zúčastní, odejde rozhodně bohatší o zkušenosti, které ve školní lavici nebo ve své běžné praxi nezažije. O to větší je pak pro soutěžní týmy přidaná hodnota v zapojení složek IZS. V takovém rozsahu a v takové intenzitě jde o akci skutečně jedinečnou.

Jan Louška, ředitel ZZMV


Sofistikovaný systém hodnocení je postaven tak, aby se přizpůsobil laikům i profesionálům a profesionálové nebyli zvýhodněni. Pokud chtějí například použít medikaci, musejí znát i kontraindikace, ředění medikamentů apod. Rozdílné přístupy mohou být obohacením – laikové mohou někdy postupovat intuitivně lépe než například medici, kteří se „ztratí“ v uvažování o různých možnostech řešení. Zatímco kupříkladu hasičům může dělat problém odborná diagnostika, mohou být mnohem lepší v praktické první pomoci a použití pomůcek, jakou je třeba krční límec, s jehož nasazením mohou naopak medici trochu zápasit. 

Díky tomu, že se cvičení účastní pracovníci jednotlivých složek záchranného systému – zdravotníci, hasiči, policisté – mohou se navzájem obohatit o své pohledy na činnosti a spolupráci při zásazích o záchranu lidských životů. Tyto nové zkušenosti následně všichni přenášejí na svá pracoviště do všech koutů země. O tom, jak moc akční metodické cvičení je, se můžete přesvědčit i z videosestřihu z loňského ročníku nebo dole z fotogalerie.

Fotogalerie z ročníku 2016, foto: © Petr Šedivý

 

SOSSOSSOSSOSSOSSOSSOSSOSSOS


26. 4. 2017

Mníšek - Čarodějnice, 30.4.2017, předzámčí


Mníšek, čarodějnice


25. 4. 2017

Líšnice - Jarní úklid, výlov pstruhů a grilování, 29.4.2017


Úklid a výlov pstruhů v Líšnici


25. 4. 2017

Stránka