Navigace

Obsah

znaky Nová Ves pod Pleší


Mníšecký region


        Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem. Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních. Kromě nádherné přírody brdských lesů se tu nachází i mnoho historických a kulturních památek. Mezi ty největší patří Zámek v Mníšku pod Brdy a nedaleký poutní areál Skalka. V obcích regionu se můžete setkat s lidovými tradicemi jako je masopust, posvícení, pálení čarodějnic nebo stavění Máje.V Mníšku pod Brdy, samotném centru regionu, probíhá v průběhu roku mnoho kulturních a společenských akcí.


       Zveme vás k návštěvě našeho malebného regionu a věříme, že se vám bude líbit a že se sem budete rádi vracet.

koláž1

Svazek obcí Mníšeckého regionu

            je registrovaný od roku 1992, a tvoří jej v současnosti 15 obcí. Jeho vznik a úspěšné působení mělo vnitřní zdroj – poznání zanedbaného stavu a nezbytnost opětovného zvelebení venkova. Vnějším stimulem je Program obnovy venkova.

          
Předmětem činnosti je v zájmovém území mj:

* všeobecná ochrana životního prostředí
* společný postup při dosahování ekologické stability a trvalé obyvatelnosti
* koordinace významných investičních akcí
* koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
* slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné působení na výkon státní správy
* zastupování členů svazku při jednáních o společných věcech s třetími osobami
* propagace Svazku

 

Místní akční skupina Mníšecko - informace

Mapa regionu


Zobrazit místo Mníšecko na www na větší mapě