Obsah

Čisovice

Obec Čisovice - Bojov

               se nachází v rekreační oblasti asi 30 kilometrů jihozápadně od Prahy. Obcí protéká Bojovský potok a vytváří romantické údolí lemované lesem Dešiny. Jako rekreační místo byla objevena již na počátku 20. století, kdy zde vyrostly trampské osady. Mezi pamětihodnosti patří Kaple Navštívení Panny Marie z r. 1854 v horní části obce a Pomník padlým z 1. světové války z r.1921.


Historie:

Čisovice nepochybně patří mezi nejstarší písemně doložená místa na bývalém Zbraslavsku. První písemná zmínka o obci je datována v darovací listině z roku 1037 – kdy český kníže z rodu Přemyslovců Břetislav I. odevzdal benediktinskému klášteru (založenému v roce 1000 při soutoku Sázavy s Vltavou na Ostrově u Davle) vedle jiných majetků také včelaře z Čisovic. Mniši si pořídili o tomto darování pamětní zápis, který vložili později do listiny krále Přemysla Otakara I. z roku 1205.

Současnost:

Obec leží mezi turisticky atraktivními lesnatými hřebeny Mníšecka. Prochází tudy značená cyklotrasa vedoucí do Mníšku pod Brdy a dál na brdské hřebeny. V blízkosti železniční stanice Bojov je síť turistických stezek. Vede tudy i známá železniční trať Praha–Dobříš, (tzv. Posázavský pacifik), na které se konají jízdy historických vlaků. Celá oblast je rájem milovníků hub a borůvek.

Více na stránkách obce Čisovice - Bojov

Odkaz na mapu