Navigace

Obsah

Rubrika SPOLEČNOST přináší informace o spolkovém a společenském životě mikroregionu.

Bohatost, počet a různorodost společenství svědčí o zajímavém a sebenaplňujícím způsobu života, kterým žijí naši sousedé a spoluobčané.