Navigace

Obsah

Občanské sdružení OÁZA vzniklo na jaře roku 2004. Cílem tohoto sdružení je podpora a rozvoj činnosti dětí a mládeže, pomoc rodinám s dětmi s naplněním jejich volného času a vytvoření možnosti pro aktivní vyžití dětí, dospělých i seniorů.

Založila jej skupinka lidí, kteří se znají z mníšecké farnosti a již v řadě akcí se pravidelně angažují. Příkladem je Mikulášská nadílka, Pohádkový les, divadelní představení, karnevaly a víkendové akce pro děti, naučné cesty přírodou (např. Posvícenská stezka), přátelská posezení na farní zahradě u ohně a mnoho dalších. Při vzniku Oázy bylo zároveň založeno i mateřské centrum (MC), fungující v Městském kulturním středisku. Nyní, po několika letech provozu, se MC může prezentovat nejen pěkně zařízenou dětskou hernou vybavenou hračkami i výchovnými pomůckami, ale též pravidelným programem pro rodiče s dětmi. Snažíme se, aby byl program přístupný i dětem ze sociálně slabších rodin. Od roku 2008 je MC členem celostátní Sítě mateřských center.

 Naše sdružení je otevřeno všem, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění v Mníšku a hledají dobrou partu slušných lidí. Čím více nás bude, tím bude náš program zajímavější a pestřejší. Nebojte se tedy přijít mezi nás či ozvat se na e-mail, ať jste jakkoliv staří, mladí, s dětmi či bez dětí!

Více informací naleznete na našich stránkách http://oaza.mnisek.cz/

 

Mateřské centrum Oáza

Mateřské centrum Oáza je jedním z nejvýraznějších produktů občanského sdružení Oáza Mníšek pod Brdy (www.oaza.mnisek.cz).


Svůj provoz zahájilo v roce 2004 a od roku 2008 je členem Sítě mateřských center České republiky.


Cílem Mateřského centra Oáza je nabídnout rodinám s malými dětmi smysluplné využití volného času. Dětem umožňuje pobyt a činnost v kolektivu, čímž plní důležitou socializační roli a zajišťuje tak jejich přípravu na vstup do mateřské školy. Rodičům pak pomáhá vyjít z částečné izolace, do které se celodenní péčí o dítě dostávají, tím, že jim nabízí zázemí pro vzájemná setkávání a umožňuje jim též aktivně se podílet na jeho chodu a organizaci.
Návštěvníci Mateřského centra Oáza si mohou vybrat mezi pobytem v dětské herně či účastí v některém z řady programů v aktuální nabídce aktivit.
 

Více informací získáte na oficiálních stránkách mateřského centra www.oaza.mnisek.cz/mc

MC Oáza Mníšek pod Brdy