Navigace

Obsah


 

 

Stránka

Líšnice zve 17.9.2011 na sousedský festival


Sousedský festival v Líšnici

 
1V sobotu 17. 9. 2011 od 14.00 hodin se v obci Líšnice u Prahy uskuteční Líšnický festival, 2. ročník sousedského hudebního setkání s doprovodným program pro děti i dospělé. Na pódiu u místní hasičárny vystoupí řada místních hudebních uskupení i zavedených kapel jako například skupina FAK, mladé formace Blue Mysteries a Snow Job, ale také v obci legendární dechovka Podlesanka. Jako host se představí Martin Hrubý – frontman skupiny Bůhví. Celé odpoledne bude probíhat malá škola Pétanque pod vedením mistrů z líšnického klubu Lesklých koulí a malý jarmark s nabídkou rukodělných předmětů a všelikých dobrot. Pro posedné děti je připraveno dětské divadlo, ty neposedné si mohou zaskákat na trampolíně, na ponících nebo na pódiu při nesoutěžní přehlídce dětských zpěváčků.
 
2Vpravdě sousedská akce, která se koná letos již podruhé, nechce nijak konkurovat obřím hudebním festivalům, její smysl je totiž mnohem vyšší. Snahou organizátorů - líšnických nadšenců, hasičů a kulturních aktivistů - je poskytnout obyvatelům této malebné vesnice a okolních osad stabilní sociálně kulturní platformu, na které se mohou sejít, poznat, popovídat si a pobavit se. A protože se to loni povedlo, platformu nainstalujeme i letos a opět zdarma (a to včetně párku v rohlíku). Díky sponzorským darům z rukou místních podnikatelů a mecenášů bude program bohatý a je na co se těšit.
 

14:00 – 15:00    Slavnostní zahájení
                                   Pro vaše potěšení hraje PODLESANKA
 
15:00 – 15:30    Nesoutěžní přehlídka malých zpěváků
Šance pro všechny děti zazpívat si do mikrofonu a za odvahu získat malou odměnu
 
15:30 – 16:15    MARTIN HRUBÝ – čestný host
Frontman známé skupiny Bůhví s kytarou
 
16:15 – 17:00    Divadelní představení pro děti
 
17:00 – 20:00    Vystoupení místních hudebníků
Přijďte si poslechnout, co umí vaši sousedé!
 
MARCUS AND FRIENDS
Zpátky do šedesátých let se zpívajícím veterinářem a sousedy
 
F A K
Dva podmanivé soprány za doprovodu hrdých otců a přátel
 
                                   BLUE MYSTERIES
                                   SNOW JOB
Dvě mladé rockové kapely hrající nejen pro mladé
 
20:00                OHŇOSTROJ NA ZÁVĚR
 
 
Po celou dobu také …
 
 
MALÁ ŠKOLA PETANQUE
Naučte se hrát pétanque pod vedením líšnických pétanquových mistrů
 
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI
Výtvarná dílna pro děti, sportovní soutěže, jízda na poníkovi, trampolína
 
TRHY
Přijďte si vybrat něco hezkého či užitečného, nebo přijďte prodat cokoli! Ruční výrobky, sladkosti či koláče, zemědělské přebytky z vaší zahrádky i pro vás nepotřebné věci.
Rezervujete si místo ještě dnes, volejte 777 668 101.
 
PÁREČKY ZDARMA!
Pivo, limo, káva, čaj a sladkosti z nabídky naší hasičárny ke koupi.


8. 9. 2011

Na zámku v Mníšku bude v neděli pohádka Hadí mlýn a prohlídky zdarma


Zámek Mníšek pod Brdy a Pekařství – cukrářství Jarolímek zve všechny v neděli 11. 9. na pohádku Hadí mlýn. Tento víkend 10. -11. 9. si navíc můžete v rámci Dnů evropského dědictví prohlédnout II. zámecký okruh zdarma, příští víkend je zdarma I. okruh.
 


8. 9. 2011

Připravuje se nový územní plán města Mníšek pod Brdy


Dne 23.6.2011 rozhodlo Zastupitelstvo města o pořízení nového územního plánu města Mníšek pod Brdy. Oznamujeme tímto všem občanům města a vlastníkům pozemků a staveb na území města,

že je možno uplatňovat do 31.10.2011 návrhy na pořízení územního plánu Mníšku pod Brdy podle § 46 odst. 1 stavebního zákona.

Do tohoto termínu je tedy možno předkládat i žádosti na změnu využití pozemků v katastrálním území Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Rymaně.

Příslušné žádosti je možno podat na podatelně Městského úřadu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 252 10.

Žádost by měla obsahovat:

1. identifikaci žadatele, zpravidla vlastníka (jméno, příjmení, bydliště, kontakty. V případě zastupování plnou moc)

2. identifikaci vlastníka nebo vlastníků pozemků (jméno, příjmení, bydliště, kontakty)

3. určení pozemků, nebo jejich částí, kterých se změna využití má dotýkat (seznam pozemků - čísel parcelních v příslušném katastrálním území, výpis z katastru nemovitostí např. z www.cuzk.cz, mapový list)

4. určení navrhované změny využití (například změna využití z "plochy zemědělského půdního fondu" na "plochy individuální rekreace" nebo změna využití z "plochy individuální rekreace" na "plochy trvalého bydlení" nebo jiné změny)

Další informace na www.mnisek.cz.


7. 9. 2011

Sdělení Městského úřadu Mníšek pod Brdy o vydávání rybářských lístků, platné od 1.7.2011


Rybářské lístky bude od 1.7.2011 vydávat občanům České republiky pověřený obecní úřad, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti (pozn. změna provedena zákonem č. 104/2011 Sb.): Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, který je příslušný obecní úřadem pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu v obcích:
Bojanovice, Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Řitka, Trnová, Zahořany.

Na základě předložené žádosti , evidované spisovou službou MÚ, pod č.j., budou vydávány rybářské lístky a to odborem vnitřních věcí, v kanceláři tajemnice městského úřadu, 1.patro, v době pondělí a středa 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:30 hodin nebo v úterý 8:00 – 11:00 hod. Rybářské lístky nelze vydávat na počkání.


Žadatel o rybářský lístek k žádosti předkládá:

•Občanský průkaz, dřívější rybářský lístek, u prvního rybářského lístku doloží osvědčení o získané kvalifikaci – zkoušce (vydá Český rybářský svaz, místní organizace), u osob mladších 15 let je zapotřebí souhlasu zákonného zástupce (nutná účast jednoho z rodičů při vyřizování žádosti) a členský průkaz a dále doklad o úhradě správního poplatku.

Správní poplatky, stanovené podle délky platnosti rybářského lístku, se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 14 a to:
 

  • na 1 rok 100,- Kč; pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 50,-Kč;
  • na 3 roky 200,-Kč; pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 100,-Kč;
  • na 10 let 500,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 250,-Kč.

 

Úhrada poplatku před vydáním rybářského lístku probíhá v hotovosti na pokladně městského úřadu (I.patro) při podání žádosti.
 

Více informací, vč, dokumentů ke stažení na www.mnisek.cz


7. 9. 2011

Brdský farmářský trh v Mníšku pod Brdy


Brdský farmářský trh v Mníšku pod Brdy, již druhý v pořadí, se uskuteční v sobotu 10.9.2011, na nově upravené a rekonstruované ploše na náměstí F.X. Svobody. Začátek je od 9:00, konec se předpokládá do 13:00 hodin.

Na nšem farmářském trhu si můžete zakoupit čerstvou zeleninu a ovoce, kytky a zazenice, sýry a další potraviny, stejně jako ruční řemeslné výrobky.

Těšíme se na setkání s vámi.


31. 8. 2011

Olympiáda mikroregionu přeložena na jaro 2012.


Olympiáda Mikroregionu Mníšecko byla z vážných technických důvodů odložena na jaro 2012. Konat by se měla opět v Čisovicích.

Děkujeme za pochopení.
 
Organizátoři se těší, že všechna soutěžní družstva budou mít možnost se ještě lépe připravit na všechny olympijské disciplíny.
 
Olympiádě zdar!
 

Za přípravný výbor
 
Zuzana Kuthanová, předsedkyně mikroregionu, starostka Čisovic
Petr Digrin, místopředseda mikroregionu, starosta Mníšku pod Brdy
Markéta Hanáková, místostarostka obce Klínec

 


22. 8. 2011

Švédská vojska se chystají vyplenit mníšecký zámek!


Co bavilo šlechtice ve středověku nejvíce – šerm a bitvy!

 
Švédská vojska se chystají vyplenit mníšecký zámek! Na mníšeckých alotriích se představí dvanáct skupin historického šermu.
 
 
Skupiny Alotrium, Reginleif, Rebel, Manum Regis, Ortel, Burdýři a další se představí v zahradě mníšeckého zámku v úterý 5. července. Historické odpoledne plné šermu a divadla završí velmi volná rekonstrukce dobývání zámku Mníšku Švédy. Za třicetileté války vojáci generála Jana Banéra zámek i celé panství dokonale vyplenili. Co se stane teď? Ukradnou vojáci vzácný poklad nebo bude uchráněn? Přijďte si to prožít na vlastní kůži.
 
Program začíná v 11.00 hodin a je opravdu pro každého. Malého i velkého. Každý se může bavit. Hrátky pro nejmenší, zábava, vojenská ležení i dobové tržiště. To vše vás vtáhne do pohnuté doby, kdy promlouvaly především zbraně a mužská síla. Bitva začne od 18.00 hodin. Salvy z děl i řež krvavou bude slovem prostořekým doprovázet Standa Borkovec. Navštivte 17. století a nechte se poučit i pobavit zároveň. Kdo vydrží a přežije může si prohlédnout téměř 70 malých panenek v historických kostýmech v zámecké galerii.
Bohatý program zámek chystá už od soboty 2. července, kdy jsou připraveny podvečerní prohlídky s pohádkovými bytostmi. Po arkádě chodí bílá paní, v zámecké kapli čeká anděl – posel z nebes. V neděli 3. července vás čeká výtvarné tvoření, při kterém si sami vyzdobíte zámecký hrníček a prohlídka pro rodiny s dětmi s názvem Loutková. V pondělí, kdy bude výjimečně také otevřeno, se těšte na prohlídku Tři věže o zámeckém čertovi a čtvrté věži.
Více se dozvíte na www.mnisek.cz.
 
Doprovodný program k Mníšeckým alotriím:
 
2. července – Podvečerní prohlídky s bílou paní a andělem
3. července – Prohlídka Loutková + výtvarné tvoření – zdobení hrnečků
4. července – Prohlídka Tři věže
5. července – Mníšecká alotria, dobývání zámku švédskými vojsky i móda na panenkách

2. 7. 2011

Letní program zámku v Mníšku


LÉTO na Státním zámku Mníšek pod Brdy

Měsíc
Název akce
Termín
ČERVENEC
 
 
 
Skalecká pouť, část programu na zámku, prohlídky pro děti
16. – 17. 7.
 
Historie mody na panenkách Barbie
30. – 31. 7.
SRPEN
 
 
 
Podvečerní a večerní prohlídky s pohádkovými bytostmi od 16.00 – 18.30
13. 8.
 
Zámek Mníšek pro děti - prohlídky zámku pro děti a výtvarný ateliér
20. -21. 8.
 
Historie mody na panenkách Barbie
27. -28. 8. 

 
 
Nabídka zámku Mníšku pod Brdy pro děti
předškolního a mladšího školního věku
 
 
  1. Prohlídka Tři věže – provede nás první zámeckou trasou s velkými reprezentačními místnostmi. Zajímavou formou povyprávíme o staviteli zámku Serváci Engelovi a povíme si, proč na zámku postavil místo čtyř věží pouze tři. Podle pověsti měl snad spolky s čertem, taky se vypráví, že čtvrtou věž právě jeden čert odnesl. Jmenoval se Brdík a děti se s ním na prohlídce setkají. Pověst ale není skutečnost a pan Servác byl ve skutečnosti velmi zbožný a hodný člověk, pomáhal svým poddaným a také za ně platil daně. To vše se děti dozvědí a dokonce si při prohlídce mohou i některé předměty osahat. Určitě se pobaví: zjistí, jak se volalo na služebnou, kde pánové hráli karty nebo třeba spočítají, kolik máme hodin ve věži.
 
  1. Prohlídka Loutková – prochází částí druhého prohlídkového okruhu a na konci je obohacena návštěvou dvou místností, kde zavítáme mezi loutky, pohádkové bytosti v životní velikosti, od akademické malířky Dagmar Renertové. Při této prohlídce navštívíme soukromé pokoje rodiny Kastů, děti poznají, kde poslední pan majitel odpočíval, když se vracel z lesa, s jakými krásnými hračkami si hrály jeho děti nebo kde se koupala paní hraběnka. Na konci se s nimi rozloučí vodník ze zámeckého rybníka, jezerní víla, ježibaba nebo třeba princezna Růžička, která tu tančila na zámeckém plese.
 
     Obě prohlídky je možno doplnit návštěvou výtvarného ateliéru. Děti si například mohou vyrobit památku na návštěvu Mníšku, obrázek se zámkem, který si pak mohou doma nebo ve škole pověsit na výstavku.
 
 
  1. Prohlídka s Andělem – tyto prohlídky se konají v podvečerních hodinách, za šera, aby si děti mohly samy posvítit lucerničkami. Uslyšíte nejen vyprávění o bývalých majitelích, ale hlavně se setkáte s živými obyvateli zámeckých komnat. Může se poštěstit, že budete andělem pasováni do šlechtického stavu nebo že na arkádě zahlédnete, jak se prochází Bílá paní…
 
  1. Výstava panenek Barbie – výstavka více než 70 panenek Barbie oblečených v dobových oblečcích, které ušila paní Jarmila Kupková. Panenky mají šatečky jako z pohádky. Děti si na nich mohou prohlédnout, jak chodily oblékané a učesané princezny a královny v dobách dávno minulých a dozvědí se spoustu zajímavých věcí. Například, že chlapci do 6 let chodili oblečení jako dívky nebo že dámy měly tak utažené pasy, že ani nemohly dýchat!

27. 6. 2011

Dobývání zámku švédskými vojsky, 5.7.2011


1


26. 6. 2011

MUZIKÁL NOC NA KARLŠTEJNĚ SE HRAJE NA NÁDVOŘÍ MNÍŠECKÉHO ZÁMKU!


Písně Karla Svobody, hladová koza, koně, vévoda Bavorský Jan Rosák, král Cyperský Pavel Jančařík, Pešek Lumír Olšovský nebo Pavel Vítek. Bavit se budete určitě.
 
Mníšek pod Brdy – Rozmarný filmový muzikál Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně známe dozajista všichni. Vybavuje se nám důstojný Vlastimil Brodský v roli císaře Karla IV., překrásná Jana Brejchová coby Eliška Pomořanská, neposlušná to manželka císaře, která jako první žena pronikla na Karlštejn v mužském přestrojení, aby tu přišla na to, že ji Karel skutečně miluje. Možná také vzpomenete na prostořekou Alenu. Touží po svém Peškovi, který je až krutě opatrný na své cestě za rytířskými ostruhami. Jenže, bez nich svatba nebude. Alena se rozhodne bojovat. A je tu sázka. I ona stráví noc na hradě a nutně potřebuje, aby ji někdo poznal. Možná však hraje roli muže až příliš dokonale. Kdo tohle  rozmotá? No přece láska.  Příběhem se nechal inspirovat Miloslav Frýdl, sednul, napsal scénář a zrežíroval divadelní podobu muzikálu, který před téměř 130 lety napsal Jaroslav Vrchlický.
 
Pokud si myslíte, že hrát Noc na Karlštejně na mníšeckém zámku je troufalé a žNoc na Karlštejně na mníšeckém zámkue filmové podobě se nic nevyrovná, doporučuji vám na Mníšek zavítat. Co vás čeká? Nádherné secesní nádvoří se skvělou akustikou, hity Karla Svobody, šermíři, tanečnice, metači ohně, jedna hladová koza, Jan Rosák, Lumír Olšovský i Petr Jančařík. Prostořeká Alena, nešťastná císařovna i Pavel Vítek, který si máčí nohy ve škopku, čichem kontroluje čistotu svých ponožek a to přímo před vašimi zraky.
 
Tak to zkraťme: Skvělé výkony herců i zvířat, dobrý scénář, zábava od začátku až do konce. Důkazem je šestá sezóna vyprodaných představení pod taktovkou Miloslava Frýdla.
Vstupenky již v prodeji. Jednotná cena 190 Kč. V ceně prohlídka části expozice II. okruhu bez výkladu průvodce, která je věnována bydlení drobné šlechty za první republiky.
 
 
PROGRAM V PÁTEK A V SOBOTU: 24. června, 25. června na nádvoří zámku
Od 20.30 - začátek představení Noc na Karlštejně
 
Předprodej na tel: 318 590 261
 
Další informace poskytne:
http://www.zamek-mnisek.cz/, tel.318 590 261
Ing Jana Digrinová, kastelánka, mnisek@stc.npu.cz

20. 6. 2011

Stránka