Navigace

Obsah


 

 

Stránka

Lípy republiky 1918 - 2018


100 let od založení samostatného státu Československo

O lípách republiky

Rok 2018 je ve znamení celonárodních oslav 100 let od vzniku Československa. Pojďte s námi zmapovat stávající lípy republiky a vysaďme společně nové jubilejní stromy, které ponesou poselství naší národní historie.


Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly vysazeny na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši národní svobodu či demokracii.

Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. výročí ČSR v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích.


Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty, proslovy i verše. Mnohdy nechyběly školní děti.

Lípy republiky jsou pro své poselství zařazovány mezi významné stromy, některé z nich již byly vyhlášeny jako památné stromy (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Lípy republiky jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní stromy oslavují vznik našeho státu a podporují naši národní hrdost a svobodu.


Výsadby stromů s poselstvím dokazují naši národní identitu a posilují sounáležitost obyvatel s místem kde žijí.

Sázení stromů při význačných událostech má u nás dlouhou a silnou tradici. Ta má svůj základ ve zvykovosti lidí na úrovni sociálních a kulturních potřeb.

Pojďme u příležitosti 100. let od vzniku ČSR tyto stromy zmapovat a vysaďme na připomenutí této události nové pamětní stromy.

 

Zapojte se přes web: http://lipyrepubliky.cz/

 


15. 1. 2018

Ohňostroj na Jílovišti


Ohňostroj Jíloviště


28. 12. 2017

Kytín - tradiční Vánoční koncert, 17. 12. 2017


Vánoční koncert v Kytíně


12. 12. 2017

Mikulášská zábava v Pivovaru Kytín


pivovar


26. 11. 2017

Mikulášská besídka a divadlo (nejen) pro děti


Besídky


26. 11. 2017

První vánoční trhy v našem regionu se uskuteční v Kytíně. Už v sobotu 2. 12. 2017


První vánoční trhy v našem regionu se uskuteční v Kytíně. Už v sobotu 2. 12. 2017První vánoční trhy v našem regionu se uskuteční v Kytíně. Už v sobotu 2. 12. 2017


26. 11. 2017

Pozvánka Klubu dobrého vína, Mníšek pod Brdy, 20. 10. 2017


Klub přátel dobrého vína

Mníšek pod Brdy

Vás zve na další skvělý vinařský zážitek:

snoubení chutí

moravských vín a české gastronomie.

 Tentokrát ochutnáme vína vinařství

Žerotín

ze Strážnice

 

a dobroty z kuchyně od KÁJI.

 

Vína plná folklóru představí pan ing. Karel Koluch

 

 

v pátek 20. října od 19.15h

 

 

Hostinec u Káji Maříka v Mníšku pod Brdy

 

Vstupné 400,- Kč.

 

Potvrzení účasti na emailu: janrosak888@gmail.com


16. 10. 2017

Lampionový průvod - svátek dušiček, Kytín, 28. 10. 2017


Dušičky, Kytín


16. 10. 2017

Zabijačka v Pivovaru Kytín, 13. - 15. 10. 2017


Zabijačka, Kytín


9. 10. 2017

Do fondu na zástřelné může přispět každý


Mikroregion Mníšecko založil účelový peněžní Fond pro zástřelné za každé prokazatelně odstřelené divoké prase.

InformaceNejen Mníšek pod Brdy, ale celý mníšecký region se řadu let potýká s dramatickým nárůstem počtu kusů černé zvěře. Divoká prasata ničí lesní porosty, zahrady a sady, velké škody působí na zemědělských plodinách, na majetku obcí a občanů.

Na neudržitelnost tohoto stavu upozorňujeme opakovaně jak myslivce a honební společenství, tak také státní správu a ministerstvo zemědělství, které jsme požádali o změnu legislativních předpisů, a to jak zákona o myslivosti, tak vyhlášky upravující doby lovu zvěře, zvláště pak prasete divokého. Zatím jsme nebyli vyslyšeni, a to přesto, že jsme veškeré informace o škodách a obavách podložili fotodokumentací, jasně dokazující závažnost problému.

Město Mníšek pod Brdy nemá žádnou zákonnou pravomoc v oblasti myslivosti, přesto je společně s občany v první linii obav a následků škod způsobených divočáky. Vyčerpali jsme veškeré možnosti, které by pomohly k nápravě vzniklé situace. Pořizujeme pachové ohradníky, vycházíme vstříc myslivcům a komunikujeme s nimi, organizujeme celoregionální koordinované naháňky, pořídili jsme a předali myslivcům odchytové zařízení, do kterého se zatím podařilo odchytit více jak 20 prasat. Jednáme se všemi, kteří mohou pomoci nebo mají stejné potíže, např. s MČ Praha - Zbraslav. Podpořili jsme petici „Stop divokým prasatům v Brdech“ ze dne 31. 7. 2017, kterou podepsalo cca 5 200 občanů.

A stejné potíže mají a prožívají všechny obce Mníšecka. Proto se i plénum mikroregionu opakovaně věnovalo problému s prasaty. Na svém jednání, které se konalo v úterý 10. února 2015, přijali starostky a starostové usnesení, jímž schválili založení účelového finančního fondu. Z něj se podle jasných a závazných pravidel bude myslivcům vyplácet tzv. zástřelné ve výši 200 Kč za každé odstřelené divoké prase. Zástřelné má sloužit jako motivační prvek a příspěvek myslivcům na náklady, které jsou s odstřelem spojeny. Částka zástřelného je obvyklá a vychází z platných norem a oborových předpisů.

Se zástřelným mají dobré zkušenosti např. i v Královéhradeckém kraji a zdá se, že by mohlo být dalším a účinným prostředkem, jak počet přemnožených prasat snížit. Nic jiného, než odstřel prasat, totiž nepomůže.

Do účelového finančního fondu může přispívat kdokoliv, kdo se chce podílet na snížení počtu divočáků. V počátku přispěli všechny obce mikroregionu, nyní se zapojují i navazující obce, například Městská část Praha – Zbraslav.

Přispět ovšem mohou právnické i fyzické osoby, firmy i řadoví občané.

Budete-li mít zájem se podílet, číslo účtu fondu je: 35-384901309/0800, ČS, a.s. Mníšek pod Brdy.

Každý příspěvek je vítán, i stokoruny.

Pokaždé, když obdržíme výkazy s žádankami k proplacení, zveřejníme, kolik bylo proplaceno, tedy kolik prasat bylo odloveno.

 

 

Miloš Navrátil v. r.

tajemník SOMR

 

Kontakty:

mobil: 739 429 712

e-mail: milos.navratil@mnisek.cz


2. 10. 2017

Stránka