Navigace

Obsah


 

 

Stránka

Pozvánka Klubu dobrého vína, Mníšek pod Brdy, 20. 10. 2017


Klub přátel dobrého vína

Mníšek pod Brdy

Vás zve na další skvělý vinařský zážitek:

snoubení chutí

moravských vín a české gastronomie.

 Tentokrát ochutnáme vína vinařství

Žerotín

ze Strážnice

 

a dobroty z kuchyně od KÁJI.

 

Vína plná folklóru představí pan ing. Karel Koluch

 

 

v pátek 20. října od 19.15h

 

 

Hostinec u Káji Maříka v Mníšku pod Brdy

 

Vstupné 400,- Kč.

 

Potvrzení účasti na emailu: janrosak888@gmail.com


16. 10. 2017

Lampionový průvod - svátek dušiček, Kytín, 28. 10. 2017


Dušičky, Kytín


16. 10. 2017

Zabijačka v Pivovaru Kytín, 13. - 15. 10. 2017


Zabijačka, Kytín


9. 10. 2017

Do fondu na zástřelné může přispět každý


Mikroregion Mníšecko založil účelový peněžní Fond pro zástřelné za každé prokazatelně odstřelené divoké prase.

InformaceNejen Mníšek pod Brdy, ale celý mníšecký region se řadu let potýká s dramatickým nárůstem počtu kusů černé zvěře. Divoká prasata ničí lesní porosty, zahrady a sady, velké škody působí na zemědělských plodinách, na majetku obcí a občanů.

Na neudržitelnost tohoto stavu upozorňujeme opakovaně jak myslivce a honební společenství, tak také státní správu a ministerstvo zemědělství, které jsme požádali o změnu legislativních předpisů, a to jak zákona o myslivosti, tak vyhlášky upravující doby lovu zvěře, zvláště pak prasete divokého. Zatím jsme nebyli vyslyšeni, a to přesto, že jsme veškeré informace o škodách a obavách podložili fotodokumentací, jasně dokazující závažnost problému.

Město Mníšek pod Brdy nemá žádnou zákonnou pravomoc v oblasti myslivosti, přesto je společně s občany v první linii obav a následků škod způsobených divočáky. Vyčerpali jsme veškeré možnosti, které by pomohly k nápravě vzniklé situace. Pořizujeme pachové ohradníky, vycházíme vstříc myslivcům a komunikujeme s nimi, organizujeme celoregionální koordinované naháňky, pořídili jsme a předali myslivcům odchytové zařízení, do kterého se zatím podařilo odchytit více jak 20 prasat. Jednáme se všemi, kteří mohou pomoci nebo mají stejné potíže, např. s MČ Praha - Zbraslav. Podpořili jsme petici „Stop divokým prasatům v Brdech“ ze dne 31. 7. 2017, kterou podepsalo cca 5 200 občanů.

A stejné potíže mají a prožívají všechny obce Mníšecka. Proto se i plénum mikroregionu opakovaně věnovalo problému s prasaty. Na svém jednání, které se konalo v úterý 10. února 2015, přijali starostky a starostové usnesení, jímž schválili založení účelového finančního fondu. Z něj se podle jasných a závazných pravidel bude myslivcům vyplácet tzv. zástřelné ve výši 200 Kč za každé odstřelené divoké prase. Zástřelné má sloužit jako motivační prvek a příspěvek myslivcům na náklady, které jsou s odstřelem spojeny. Částka zástřelného je obvyklá a vychází z platných norem a oborových předpisů.

Se zástřelným mají dobré zkušenosti např. i v Královéhradeckém kraji a zdá se, že by mohlo být dalším a účinným prostředkem, jak počet přemnožených prasat snížit. Nic jiného, než odstřel prasat, totiž nepomůže.

Do účelového finančního fondu může přispívat kdokoliv, kdo se chce podílet na snížení počtu divočáků. V počátku přispěli všechny obce mikroregionu, nyní se zapojují i navazující obce, například Městská část Praha – Zbraslav.

Přispět ovšem mohou právnické i fyzické osoby, firmy i řadoví občané.

Budete-li mít zájem se podílet, číslo účtu fondu je: 35-384901309/0800, ČS, a.s. Mníšek pod Brdy.

Každý příspěvek je vítán, i stokoruny.

Pokaždé, když obdržíme výkazy s žádankami k proplacení, zveřejníme, kolik bylo proplaceno, tedy kolik prasat bylo odloveno.

 

 

Miloš Navrátil v. r.

tajemník SOMR

 

Kontakty:

mobil: 739 429 712

e-mail: milos.navratil@mnisek.cz


2. 10. 2017

Velká klínecká - 15. 10. 2017


Velká klínecká

Čtvrtý ročník slavného běžeckého závodu okolo Klínce – podzimní kolo

Pořádá: Obec Klínec ve spolupráci s TJ Klínec

Datum konání: neděle 15. 10. 2017

Místo prezence, šatny: fotbalové hřiště TJ Klínec, Klínec 265, 252 10, Klínec, v případě velmi nepříznivého počasí tělocvična TJ Klínec, Klínec 142, 252 10,

Čas prezence: od 13:30 hod, konec prezence 14:20 hod (děti), 15:00 (dospělí, tratě 3 a 9 km)

Parkování: naproti hřišti (podél příjezdové komunikace), místní komunikace pod hřištěm za tělocvičnou,  v areálu tělocvičny, v areálu obecního úřadu, Klínec 138 (pod tělocvičnou).

Délky tratí: 100 m, 400 m, 1200 m, 3,4 km, 9,0 km

Trať: dětské tratě – na fotbalovém hřišti (100, 400 m) nebo asfaltová místní komunikace (v případě nepříznivého počasí)

          ostatní: polní a lesní cesty v okolí Klínce a Trnové

Start první, nejmladší dětské kategorie: 14:30 hod

Vyhlášení vítězů dětských kategorií: 15:05 hod

Start 9 km 15:25, start 3 km 15:30

Vyhlášení vítězů: předpoklad v 16:30 hod (po doběhnutí všech závodníků).

Podrobné informace o startovních časech a délkách tratí – rozpis kategorií.

Startovné: děti do 13 let 20 Kč, ostatní 50,- Kč

Občerstvení: „Pod pergolou“ hřiště Klínec nebo „Peklo“ pod tělocvičnou Klínec.

Informace a přihlášky (uveďte jméno, příjmení, datum narození, délku tratě): Markéta Polívková, marketa.polivkova@obecklinec.eu, tel. 776 700 346

 

Velká klínecká 2017 - podzim


2. 10. 2017

Líšnický festival 2017, sobota 23. 9. 2017 od 15:00 hodin


Líšnický festival


13. 9. 2017

Výtvarná dílna LMŠ Sedmikvítek


Sedmikvítek


13. 9. 2017

Beseda o PAVILONU školy v Mníšku, 18. 9. 2017 od 19:00 hodin


Beseda o Pavilonu školy


13. 9. 2017

50. ročník závodu Zbraslav - Jíloviště, 9. - 10. 9. 2017


50. ročník závodu Zbraslav - Jíloviště

Srdečné pozvání na prohlídku vozidel před hotelem Palace Cinema v Jílovišti, buď v sobotu 9. 9. od 18 hod. nebo v neděli 10. 9. 2017 dopoledne. Současně zveme na výstavu do kapličky sv. Floriána.

Letos pojedou historická vozidla tzv. 3. spanilou jízdu (po dvou závodních) z náměstí Zbraslav do Jíloviště a v hotelu Palace Cinema proběhne závěrečné vyhodnocení.

Do Jíloviště zve Ing. Vladimír Dlouhý, starosta

Jíloviště


7. 9. 2017

Pěkná hodina s Kytínskými kanci - 11. 9. 2017, Kytín


Pěkná  hodinka


1. 9. 2017

Stránka