Obsah

Fabiánek, z. s.

Spolek Fabiánek vznikl jak občanské sdružení - nezisková organizace v roce 2008 díky iniciativě a úsilí mníšeckých rodičů, jejichž děti nebyly z kapacitních důvodů přijaty do místních mateřských školek. Sdružení založila skupina rodičů převážně ze Stříbrné Lhoty doslova přes letní prázdniny. Hlavním cílem bylo zajistit dětem zajímavý dopolední program podobný tomu ve školce. Díky těmto lidem a všem ostatním, kteří se na chodu Fabiánka podíleli či dodnes podílejí na dobrovolnické bázi ve svém volném čase a díky rodičům, kteří se aktivně účastnili příslužeb a pořádaných akcí, jejich nadšení, pracovnímu nasazení, úsilí a času, je dnes Fabiánek tím čím je.

Výukový program je určen předškolním dětem ve věku od 3 do 6 let. Výuka se řídí schváleným pedagogickým plánem. Děti se věnují pohybovým a smyslovým hrám, dramatické, hudební a výtvarné výchově. Učí se poznávat své okolí a věci kolem sebe v souvislosti s ročním obdobím. Klademe důraz na upevnění všeobecných dovedností, zručnosti, zdravý grafomotorický vývoj a částečně i učení samostatnosti před nástupem do skutečné mateřské školy. Naší snahou je naučit děti poznávat svět kolem sebe, budovat sociální vztahy a vazby napříč mezi generacemi. Samozřejmostí je vytvářet v dětech kladný vztah k životnímu prostředí a přírodě. V rámci výuky jsou pro děti organizovány různé výlety, exkurze a kulturní akce. Program vede lektorka a asistentka. Děti jsou rozděleny do dvou skupin dle docházky. V každé skupině je max.17 dětí.

Pro informace o spolku Fabiánek a pro komunikaci s námi použijte následující email: info@fabianek-mnisek.cz

Logo spolkove nove

Fabiánek, z. s.

Skalecké náměstí 500

252 10   Mníšek pod Brdy

č.ú.: 2201269435/2010

IČ: 22726195

Spisová značka: L 19319 vedená u

Městského soudu v Praze