Navigace

Obsah

maps.google.cz/maps/msBojanovice 

Obec Bojanovice 

                leží v okresu Praha-západ asi 18 km jižně od okraje Prahy, 6 km východně od Mníšku pod Brdy, na lesnatém pahorku vycházejícím od levého břehu Vltavy . Je atraktivní přírodní a chatařskou oblastí.Dominantou obce je kaple sv. Františka Serafinského z Assisi z roku 1879, která je zapsána do seznamu kulturních památek.
Obec Bojanovice zahrnuje kromě vsi Bojanovice ještě další dvě vesnice, které jsou samostatnými místními částmi: Malou Lečici a Senešnici.

Historie

Bojanovice: První dochovaný záznam o vsi je zmínka v zápisech zemských z roku 1107 o darování knížetem Svatoplukem Ostrovskému klášteruu Davle, což Přemysl Otakar I. potvrdil listinou 17. ledna 1205. Roku 1436, po husitských válkách, je císař Zikmund zastavil vladykovi Jakoubkovi z Řitky. Roku 1657 opat Matouš Ferdinand Sobek z Billenberka získal ves zpátky pro klášter, roku 1785 byl klášter zrušena a stavky zabavila c. a k. administrace státních statků a spojila je v jedno panství se Slapy.

Malá Lečice leží přímo v údolí Kocáby a zahrnuje osady Horní Požáry a Dolní Požáry.
První zmínka o vsi je v listině z 21. května 1304, v níž král Václav II. potvrdil výsady proZbraslavský klášter. Pravděpodobně tudy vedla Zlatá stezka z Pasova.

Senešnice: První písemná zmínka je z roku 1604, kdy byla ves součástí dobříšského panství. V rámci třicetileté války 22. a 23. října 1639 Senešnici vydrancovali a vypálili žoldnéři, rota rejtarů Banérových. Po roce 1648 byla ves obnovena. Na jaře 1713 ves postihla morová epidemie.
V obci je kaplička z roku 1848, několik křížů a lípa svobody zasazená roku 1919.

Současnost:

Díky tomu, že je obec Bojanovice situována do krásného prostředí podbrdských lesů a její součástí je i malebné údolí říčky „Kocáby“,skýtá velké možnosti rekreace všem svým návštěvníkům.

Více na stránkách obce Bojanovice

Odkaz na mapu