Obsah

Klínec

 

Obec Klínec

               se nachází asi 20 km jihozápadně od Prahy zasazena do malebné krajiny s mozaikou lesů navazujících na Brdy. Mezi pamětihodnosti patří kaplička, která se nachází nad menším z dvou místních rybníků. Kaplička neslouží k bohoslužebným účelům. Výzdobu tvoří oltář, obrazy svatých a socha svatého Jana Nepomuckého. Na kapli je zavěšen zvon.


Historie:

Obec byla založena pravděpodobně roku 1309. Tehdy ležela na severním okraji souvislého a hlubokého hvozdu brdsko – sázavského. Klínec byl majetkem královské komory, přesto zde měl významná práva blízký benediktýnský klášter na Ostrově u Davle. Ještě za života Václava II. dostal část královského lesního újezdu v okolí Klínce zbraslavský klášter cisterciáků. Větší zájem o tuto zalesněnou oblast podnítil dar královny Elišky Přemyslovny, která roku 1319 odevzdala Klínec zbraslavskému klášteru i s okolním lesem, kde se těžilo zlato a polodrahokamy. V lesích okolo Klínce se kdysi také hojně pálily milíře.

Současnost:

V dnešní době je celý jihozápad Prahy vyhledávanou rekreační oblastí hlavního města. Mezi turisticky atraktivní cíle patří Bojovské údolí, kterým prochází železniční trať Praha – Dobříš. V lesích okolo obce jsou patrné pozůstatky po těžbě zlata. Hned pod obcí protéká Klínecký potok umělým korytem do lesní kotliny zvané Peklo. Odtud byl zlatonosný písek vyplavován uměle vytesaným tunelem zvaným Čertova díra jehož pozůstatky můžete objevit ještě dnes. Dostanete se k němu po červené cykloturistické trase.

 

Více na stránkách obce Klínec

Odkaz na mapu