Obsah

Líšnice

Obec Líšnice

            se nachází asi 20 km od Prahy, jižním směrem, v malebné oblasti Brd. V katastru obce se nacházejí dvě chatové oblasti – Varadov a Vandrlice. V obci stojí kostel Všech svatých, asi z roku 1369. Kolem roku 1730 byl původní dřevěný kostel nahrazen renesančním kamenným. Po požáru roku 1883 byla původní cibulovitá báň nahrazena jehlancovitě prolamovanou střechou.

Historie:

Již v roce 1337 je v listině, podle které král JanLucemburský zastavuje několik zlatonosných rýžovišť panu Petroviz Rožmberka, jmenována Líšnice. Zakládací listinu Líšnicez roku 1345 pak doplňuje hraniční listina z roku 1350, která vytyčuje hranice mezi sousedními obcemi.Z rozboru historických pramenů vyplývá, že do roku 1345 tvořily Líšnici jen 4 usedlosti. V uvedeném roce došlo k významné kolonizaci. Byl položen základ k vybudování více než 20 usedlostí, uspořádaných do dvou řad. Ke každé usedlosti patřila určitá část polí, která byla podle středověkého způsobu úhorového hospodaření obdělávána ve tříletém cyklu– ozim, jař, úhor.


Současnost:

Během posledních desetiletí se obec zaměřuje stále více na turistiku. Pro různé rekreační vyžití jsou zde velmi dobré předpoklady. Je tu golfové hřiště, které vzniklo již v roce 1928 a patří k nejstarším hřištím v České republice. V jeho zázemí je možno najít restauraci, minigolf, bazén a tenisové kurty. Také jezdectví má v obci dlouholetou tradici. Možnost projížďky je tu již od roku 1975. Stále více lidí využívá příležitosti zpestřit si víkend tímto atraktivním způsobem.V poslední době je Líšnice též hojně navštěvována cyklisty a to zejména díky cykloturistické trase, která obcí vede.

 

Vice na stránkách obce Líšnice

Odkaz na mapu