Navigace

Obsah

Mníšek 

Mníšek pod Brdy

je město v okresu Praha-západ. Nachází se 27 km jihozápadně od Prahy na úpatí Brdského hřebene. Na kopci nad městem se nachází barokní areál známého poutního místa Skalka. Pro své lesnaté okolí a dobrou dostupnost jihozápadní části Prahy je Mníšek pod Brdy oblíbenou destinací. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Historie:

První písemná zmínka o Mníšku je z roku 1348. Objevuje se v zákoníku Karla IV. Maiestas Carolina, v němž král nařizuje, aby tvrz a městys Mníšek navždy zůstal majetkem koruny a byl propůjčován pouze na omezenou dobu královským manům. Osud Mníšku byl odjakživa spjat se zemskou stezkou mezi Čechami a Bavorskem. Ta přinášela Mníšku čilý obchodní ruch, clo, ale i různé povinnosti, např. zajištění bezpečnosti na „Zlaté stezce“. Na místě, kde dnes stojí zámek, stávala ve středověku tvrz, která sloužila k ochraně a bezpečnosti kupeckých karavan.Od počátku 15. století již můžeme hovořit o městě s vlastním erbem, hrdelním právem a ambicí stát se městem královským.  Po skončení husitských válek přicházejí v roce 1487do Mníšku Vratislavové z Mitrovic. Během třicetileté války městem několikrát projde švédské vojsko. Nejhorší je rok 1639, kdy je vypálena mníšecká tvrz, kostel i fara, zničen vodovod a protrženy hráze rybníků. Roku 1655 kupuje zpustlé panství bohatý pán Engel z Engelsflussu a je to veliké štěstí pro Mníšek, protože Engel a jeho potomci pozvednou celý kraj. Za poddané po určitý čas platí daně, obnoví vodovod, postaví zámek, klášter s kostelíkem Skalka na brdském hřebeni a na místě válkou vypálené a pobořené vsi vzniká živé městečko.
(převzato z http://cs.wikipedia.org)

Současnost:

Mníšek pod Brdy je dnes přirozeným turistickým centrem celého regionu. Především jsou zde dobré podmínky pro cykloturistiku a pěší turistiku. Ve městě a okolí se nachází řada kulturních památek a přírodních zajímavostí. Za zmínku stojí především státní zámek v Mníšku pod Brdy, barokní areál Skalka, kostel sv.Václava s farností na náměstí a hustá síť cyklotras a turistických stezek procházejících hlubokými brdskými lesy a jejich okolím. S Prahou spojuje Mníšek MHD, železniční trať č.210 a rychlostní komunikace R4.

 

Více na stránkách Mníšku p. Brdy

Odkaz na mapu